Vårdnadshavare

Nu kommer en enkel, smidig och säker lösning för alla underåriga och vårdnadshavare!  

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

Därav så behöver vi lägga upp alla under 18 år i en familjegrupp.

Efter lanseringsdagen den 15 februari kopplas underårig och vårdnadshavare ihop vid behov av klubbens administratör. Nu måste också de underåriga som är ensamma i sin familjegrupp tilldelas en vårdnadshavare.

Detta görs på den underåriges personbild. Personen som ska vara vårdnadshavare behöver finnas med i GIT med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Det krävs inget medlemskap i golfklubb för att vara vårdnadshavare. Personer som inte spelar golf kan därför enkelt läggas till i GIT.

Med den nya funktionen kan den som blir vårdnadshavare hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

Hur fungerar det?

Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa barnet att:

  • boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,
  • betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och
  • få kopior på alla automatiska mejlutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.

Vem kan vara vårdnadshavare?

Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa barnet med dess golfande.

Personen behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kommer vi på klubben att hjälpa till med.

Hur registreras en vårdnadshavare?

Det är vi golfklubbar som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.

På lanseringsdagen, i februari 2022, kopplas den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen.

Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben. Vill du bli tillagd eller lägga till någon som vårdnadshavare? Kontakta oss gärna så snart som möjligt!

Hur länge behöver man en vårdnadshavare?

När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf.

Lär mer om funktionen här: www.golf.se/vardnadshavare

Har du frågor eller vill anmäla dig som vårdnadshavare? Kontakta då oss via telefon 0647-206 09 eller skicka mail till info@aregolfklubb.com.

Producerad av Designvalvet