Banan


Banguide

Vi bjuder på 18 varierande hål på Åre Golfbana. Här kan du studera layouten och även få lite tips om hur du bäst kan ta dig an respektive hål.

För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller. Här finns några filmer om säkerhet.

DIGITAL BANGUIDE


Åre Golfklubb - Översiktsbild banan

Hål 1

Banans öppningshål är en kort par 4 som bjuder på en fin start på rundan. Out-of-bounds både till höger och till vänster om fairway gör att det är bättre att slå rakt än långt, du har oftast bara ett mellanjärn eller en wedge kvar till greenen ändå. Greenen är stor och bjuder inte på några direkta svårigheter, akta dig bara för att slå för långt och få en lurig chip tillbaka.

Långtslående spelare kan sikta över träddungen och antingen nå hela vägen in på greenen eller ha en kort chip kvar på andraslaget.

Logo Bjurfors Åre

Hål 2

Banans svåraste hål är en 90-graders dogleg som gör att precision på utslaget är extra viktigt. Om du inte når över den lilla vägen behöver du slå över skogen på andraslaget, och om du hamnar för långt åt höger på utslaget kan det betyda flera klubbor längre för inspelet.

Modiga spelare siktar över träden på vänstersidan med en vänsterskruv. Det kan belöna sig med ett kort inspel mot greenen men innebär också en stor risk.

Inspelet mot greenen är härligt utmanande med en av banans få bunkrar som bevakar vänstersidan.

Det här är ett hål som kräver både precision och taktik. Om du känner dig osäker, spela det som en par 5 och utnyttja dina extraslag.

Logotyp Lundstam

Hål 3

Banans första par 5 är inte speciellt långt men bjuder på många utmaningar trots det. Utslaget bör läggas längs vänsterkanten av fairway för att öppna upp andraslaget så mycket som det går. Långtslående spelare gör bäst i att låta drivern vila och lägga upp en hybrid eller ett långt järn kort om skogsvägen som skär över fairway.

Andraslaget kräver lite precision eftersom det rinner en liten bäck längs vänstersidan och skogbeklädd ruff på högersidan. Slå rakt och du når enkelt in på tre slag.

Sikta mot den högra sidan av den långsmala greenen på inspelet. Marken sluttar iväg kraftigt direkt till vänster om greenen och kan ge en svår chip in tillbaka.

Logotyp BOQUERIA

Hål 4

Ett lurigt hål som ser lite enklare ut än vad det är. En smal fairway som är omgiven av ruff och vattenhinder på bägge sidor gör att det är viktigare att vara rak än lång från tee här. Sikta mot den vänstra sidan av fairway för att få ett kortare inspel greenen.

Om du slår långt gör du bäst i att hålla dig längs vänsterkanten från utslaget. Men se upp, vattenhindret är närmare än vad du tror och fairway smalnar av ju närmare greenen du kommer.

Den långsmala grenen är vackert inbäddad bland granar och fjällbjörk. Tänk efter en extra gång vilken klubba du väljer på inspelet bara.

Logotyp Skhoop

Hål 5

Greenen på banans första korthål vaktas av en lurig damm till höger som har slukat upp många bollar genom åren. Dessutom löper en liten bäck diagonalt innan greenen som kan ställa till det om du slår lite för kort.

Eftersom alla svårigheter ligger kort om greenen så välj gärna en längre klubba på utslaget så har du mer green att spela med.

Logotyp Åre maleri och kakel

Hål 6

En härlig par 5 som ger dig chansen att ta fram drivern och ladda på ordentligt mot den breda fairwayen. Här finns alla chanser till en birdie eller tre poäng! Men om du råkar slå snett så löper sidovattenhinder längs bägge sidor av fairway, så ta inte i för mycket.

Om utslaget hamnar för långt åt vänster kan du ligga mask bakom träd och få ett svårare andraslag. Sikta mot mitten av fairway och du kan istället nå in på två slag utan på problem om du slår långt.

Greenen lutar ganska kraftigt tillbaka mot spellinjen så det är alltid bättre att ligga lite kort om pinnen än tvärtom för att undvika en svår nedförsputt.

Logotyp 720 bar & restaurang Åre

Hål 7

En kort och vacker par 4 som kräver en dos precision på utslaget för att hamna rätt för inspelet. Ett vattenhinder längs vänsterkanten och gles björkskog till häger gör det hela lite mer utmanande. Men slå rakt och du har ett mellanjärn eller en wedge kvar på andraslaget.

Långtslående spelare kan lockas att plocka fram drivern och försöka nå greenen, eller slå en högerskruv över träden på högersidan för att bara ha en kort chip kvar.

Det vackra greenområdet ligger vid den brusande Indalsälven och är bevakat av vattenhinder till vänster och bakom greenen. Här är det alltid bättre att slå lite för kort än lite för långt.

Logotyp NAB Norrmontage AB

Hål 8

En vacker par 3 med Indalsälven på vänstersidan, och inte sällan med spår av bävrar precis nedanför tee.

Var noga med klubbvalet på utslaget och ta en extra koll på hur vinden blåser just idag. Greenen är grund och med en svacka både före och bakom sig är det viktigt att ha kontroll på längden. Träffa greenen och du har en fin chans till birdie!

Logotyp Broken

Hål 9

Sista hålet före fikapausen bjuder på ett utmanande men härligt utslag. Till vänster lurar djup ruff och skog, till höger en skogsdunge och out-of-bounds mot driving rangen. Sikta strax vänster om träddungen och du har en bra linje mot greenen för andraslaget.

Långtslående spelare kan sikta över träddungen till höger och släppa loss ordentligt. En lätt högerskruv och du har bara ett kort inspel kvar.

En kulle strax till höger innan den långsmala greenen gör att det är lite svårt att bedöma avståndet till pinnen på inspelet så ta en gärna en extra titt innan du väljer klubba. Väl på greenen belönas du med en mäktig vy över både Indalsälven och de närliggande fjällen.

Logotyp ICA Duved

Hål 10

En utmanande par 5 med en dogleg som sätts i spel redan på utslaget, tillsammans med skog och ett längsgående dike på vänstersidan och skog på högersidan gör det att det lönar sig att tänka taktiskt här för att slagen inte ska rinna iväg. Sikta mot precis till vänster om den stora kullen som ligger rakt i synfältet från tee och du ligger i bra position för andraslaget. Slår du långt kan du behöva slå en järnklubba för att inte gå för långt.

Är du riktigt modig och slår långt kan du chansa med en vänsterskruvad drive över skogen till vänster och försöka nå greenen på två slag.

Annars lägger du upp andraslaget mitt i fairway och har ett kort inspel kvar mot den upphöjda greenen som bevakas av en bunker och en sluttning till vänster. Sikta lite till höger på greenen och du puttar för birdie!

Logotyp Wersens - Brasseri

Hål 11

Det andra hålet i Åres beryktade ”Bermuda-triangel” är en kort par 4 med hjortronmyr och vattenhinder på bägge sidor om fairway. Den är däremot bredare än vad den ser ut från tee så våga chansa lite och slå långt på utslaget. Sikta mitt i fairway eller lite till höger och du har öppet in mot den lite dolda greenen. Hamnar du för långt till vänster får du ett svårare inspel mot greenen över träden på vänstersidan, dessutom har myren en förmåga att smyga sig på fortare än vad du tror på den sidan.

Greenen är en av de mer lättspelade på banan och bjuder på en bra chans att sätta din putt för en fin score.

Logotyp AR functional

Hål 12

En relativt kort par 4 med en kraftig dogleg och skog längs hela vänstersidan. Det säkra valet är att slå utslaget mitt i fairway med en ”lagom” lång klubba, långtslående spelare klara sig bra med ett långt järn här.

Andraslaget är uppför och ofta i motvind vilket gör att du kan behöva ta en extra klubba för inspelet mot greenen.

Det modiga valet är att plocka upp drivern ur bagen, pegga upp högt och sikta över träden på vänstersidan och ta i ordentligt, då har du en god chans att nå green på ett slag och putta för eagle. Något som kräver en carry på runt 250 från gul tee och 220 från röd. Kolla bara så att greenen är fri innan du slår!

Greenen lutar på ordentligt åt höger så var nog med var du placerar bollen för att få en enklare förstaputt.

Logotyp Åre ekonomipartner

Hål 13

Utslaget slås mot en relativt bred fairway men svårigheten här är att slå rätt längd på utslaget. För kort och du hamnar i uppförsbacke, för långt och du hamnar antingen i nedförsbacke eller i bäcken som rinner längst nere i svackan som korsar fairway. Lägg dig mitt uppe på platån och har det bästa läget för andraslaget.

Inspelet mot greenen är ett av banans mer utmanande och kräver en ganska lång klubba även för duktiga spelare. Vindarna kan vara lite luriga här så välj klubba noga. Och kom ihåg, det är bättre att missa till vänster om green än till höger om green!

Logoty Åregården

Hål 14

Banans kortaste hål bjuder på fler utmaningar än vad det ser ut vid en första anblick. Här räcker det ofta med en wedge för de allra flesta och om du har en bra chans att putta för birdie. Men se till att ha kontroll på hur långt du slår, hamnar du för kort kan du fastna i svackan innan green och bakom den är skogen både tät och snårig.

Den böljande greenen har sett många birdies genom åren, men också många treputtar. Så slappna inte av förrän bollen är i hål!

Om du gör hole-in-one här på tävling så är nästa vinters skidåkning räddad, då får du nämligen ett säsongskort från Skistar!

Logotyp Skidstar

Hål 15

En öppen och kort par 4 där det krävs ett rakt utslag för att sätta dig i bra position för det utmanande andraslaget. Sikta mitt i fairway och gå helst inte för långt för att undvika ett svårt andraslag i nedförsbacke. Välj klubba med omsorg för att om möjligt ha cirka 80-100 meter kvar till flaggan, då ligger du i perfekt läge för ditt inspel.

Greenen sluttar tillbaka mot spellinjen och bevakas av vattenhinder både kort och till höger om den. Här vill du inte gå för kort så välj klubba noga och slå hellre lite för långt än för kort.

Logotyp Crowded House Åre

Hål 16

Banans längsta par 4 lockar till att plocka upp drivern, sikta strax vänster om det röda pumphuset och släpp loss ordentligt. Den enda faran är en bäck som löper längs vänstersidan och som fångat upp många hookar genom åren.

Placera bollen mitt i fairway och du har fritt spelrum in mot banans största greenområde. Om du ska missa inspelet så gör det helst kort och till vänster för att undvika vatten på högersidan och en lurig ruff till vänster.

Logotype Head

Hål 17

Strax till höger forsar Indalsälven och du lockas att än en gång plocka upp drivern ur bagen. Se bara upp med bäcken som löper tvärs över fairway som har en förmåga att samla upp många bollar. Är du det minsta osäker på att inte nå över så ta en kortare klubba och lägg dig kort om bäcken, du har ett bra läge för andraslaget i vilket fall som helst.

Har du slagit långt kan du försöka nå greenen på två slag, något som är extra lurigt tack vara den väldigt upphöjda greenen.

Just den upphöjda greenen är det svåra med det här hålet eftersom den kräver ett högt slag för att få fast bollen på greenen. För kort och du hamnar i tjock ruff i den kraftiga uppförsbacken innan greenen och får en väldigt svår chip in. Här lönar det sig att vara lite taktisk med var du placerar ditt andraslag för att få ett så bra läge för inspelet som möjligt. Väl på greenen så har du bra chans till en enputt och en bra score.

Logotyp KM Bolig
Logotyp NOR.ROCK

Hål 18

Åres golfbana avslutas med en kort par 3 som också är ett av Sveriges absolut vackraste golfhål och en värdig avslutning på en utmanande men kul golfrunda.

Teeboxarna är högt placerade med en agisk utsikt över den porlande Indalsälven med en liten vik som skär in precis framför greenen och som har en närmast magnetisk dragningskraft på golfbollar. Fundera en extra gång på klubbvalet och studera vinden noga innan du slår. Är du osäker så ta gärna en klubba extra, det är bättre att gå lite för långt upp i slänten bakom greenen än för kort och riskera att hamna i vattnet.

Greenen är platt och lättputtad så om du slagit ett bra förstaslag har du en god chans att avsluta rundan med en välförtjänt birde!

Logotyp Johnsons El

Ta hand om banan