Hållbarhet


Hållbarhet

Åre Golfklubb utvecklas och runt den vackra banan utmed Indalsälven pågår ett arbete kring både hållbarhet, ökad biologisk mångfald och miljö samt ett antal trivsel- och spelförbättrande åtgärder.

Vi har en hållbarhetsgrupp som består av Håkan Nyström, Magdalena Waller och Anna Svensson.

Kontakt: hakan@outdoorkonsulten.seBiologisk mångfald

Att behålla och öka vår biologiska mångfald ligger i fokus för vårt hållbarhetsarbete på banan, vi vill gynna växter, insekter, djur och förbättra vattenmiljöer.

Vi har påbörjat inventering av artrikedomen tillsammans med vår lokala Naturskyddsförening, engagerade medlemmar. För att öka mängden ängsmark och har vi påbörjat att magra ur jorden med hjälp av bränning och hoppas kunna införa slåtter och kanske bete på utvalda områden. Plantering av kantnepeta som lockar pollinerare hoppas vi ska höja insekters välmående.

Det finns mängder av intressanta djur- och växtarter runt vår natursköna golfbana. Hållbarhetsgruppen jobbar med ett skyltprojekt där vi kommer att informera spelare om vad man kan upptäcka på banan. Det planeras en större skylt med inledande information vid klubbhuset och ytterligare skyltar vid intressanta platser ute på banan. Det finns en omfattande artrikedom runt banan!

Vi har dessutom totalt 127 fågelholkar runt banan, du kan läsa mer om det under Hyr en holk.

Åre golfklubb - Biologisk mångfalt gräsbränning
Biologisk mångfald genom gräsbränning på Åre Golfklubb

Vi är med i Sveriges vildaste experiment

Tack vare humlor, fjärilar och andra pollinatörer kan vi njuta av frukter och bär. Men våra viktiga pollinatörer saknar både bostäder och mat nu när våra blomrika ängsmarker nästan försvunnit helt.

Genom att omvandla delar av våra golfanläggningar till pollinatörsvänliga utrymmen, är vi med och hjälper dem att fortsätta göra sitt livsviktiga jobb. 🌸

Det här är ett initiativ från Svenska Golfförbundet och WWF Sverige.

Varje vild kvadratmeter räknas! 🌸Hyr en holk

Som ett led i att gynna fågellivet, ökad mångfald och utvecklad trivsel på Åre Golfbana driver vi projektet ”Hyr en holk!”. Vi har sedan sommaren 2021 satt upp runt 130 småfågelholkar på banan samt knipholkar längs älvstråket vid Indalsälven.

Alla holkar är placerade utmed banan och enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet. Tillsyn och inventering sker årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar. Det är klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick.

Efter inventeringen 2023 kan vi sammanfatta med att knappt hälften av holkarna var bebodda av främst flugsnapparen och mesfåglar (talgoxe/blåmes). Två holkar hade andra hyresgäster, nämligen stora getingbon, också intressant sett utifrån mångfald. Vi har nu också börjat kolla på fladdermusholkar och vad de kan innebära för omgivningen kring banan.

Du som medlem eller besökare kan hjälpa våra fåglar och bidra till fortsatt ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål-nummer följt av holkens nummer utmed hålet. Stöd gärna projektet genom att swisha 200 kr/st till 1236525570 (Åre Golf AB). Märk med ”hyr holk” och ange ev ditt holknummer. Intäkterna bidrar till fortsatt utveckling av vår fina natur och miljö längs banan.

Projektmedel har erhållits av Strangells Stiftelse och för det är vi väldigt tacksamma. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.

Åre golfklubb - Inventering holk
Inventering av fågelholkar
HÅL OCH NUMMERNAMN2021202220232024
Hål 1 / 1:1Hans Westerlind20212023
Hål 1 / 1:2 (saknas)2021
Hål 1 / 1:3Bengt Karlsson2021202220232024
Hål 2 / 2:1Gunilla Johansson2021202220232024
Hål 2 / 2:2Åsa Richardsson20212023
Hål 2 / 2:3Anders Edholm2021202220232024
Hål 2 / 2:4Jan-Olof Jonsson2021
Hål 2 / 2:5Ulrika Andersson202220232024
Hål 2 / 2:6Sven Fjällström2024
Hål 3 / 3:1Tony Sjökvist2021202220232024
Hål 3 / 3:2Martin Caffyn2021202220232024
Hål 3 / 3:3Johan Olauson20212022
Hål 3 / 3:4Karin E Andersson2022
Hål 3 / 3:5Mattias Olgård2022
Hål 3 / 3:6Tony Sjökvist202220232024
Hål 3 / 3:7Björn Hasselbom2023
Hål 3 / 3:8Berit Norman2024
Hål 3 / 3:9Sven Fjällström2024
Hål 4 / 4:12021
Hål 4 / 4:2Ingrid Larsson20222024
Hål 4 / 4:3Ulf Gustavsson2021202220232024
Hål 4 / 4:4Titti Nordenskiöld20222024
Hål 4 / 4:5Ulla Wikström2022
Hål 4 / 4:6
Hål 4 / 4:7
Hål 4 / 4:8
Hål 4 / 4:9
Hål 4 / 4:10
Hål 4 / 4:11
Hål 4 / 4:12
Hål 5 / 5:12021
Hål 5 / 5:2Hans Westerlind20222023
Hål 5 / 5:3Carina Sköld20212022
Hål 5 / 5:4Helen Henriksson2022
Hål 5 / 5:5
Hål 5 / 5:6Ulla Ebneter2023
Hål 6 / 6:1Ernst Ebneter202120222023
Hål 6 / 6:2Victor Engnes2022
Hål 6 / 6:3Birgitta Wikström20222023
Hål 6 / 6:4 (saknas)Jan Werkelin2022
Hål 6 / 6:5 (saknas)Jan Lindman2022
Hål 6 / 6:6 (saknas)Joakim Ekeroth2022
Hål 6 / 6:7
Hål 6 / 6:8
Hål 6 / 6:9
Hål 7 / 7:1Carl Lago Lengvist20222023
Hål 7 / 7:2Jan Lindman/Simon R. 202320222023
Hål 7 / 7:3Anna Svensson2021202220232024
Hål 7 / 7:4Mattias Olgård20212023
Hål 7 / 7:5Yngve Larsson202120222024
Hål 7 / 7:6Ewa Thelin202120222023
Hål 7 / 7:7Anna Svensson202220232024
Hål 7 / 7:8Åsa Richardsson2022
Hål 7 / 7:9
Hål 7 / 7:10
Hål 8 / 8:1Atti Larsson2021202220232024
Hål 8 / 8:2Gunnar Hallert20212022
Hål 8 / 8:3Gunilla Johansson2021202220232024
Hål 8 / 8:4Erik Sundsten2022
Hål 8 / 8:5Per-Allan Wikström2022
Hål 9 / 9:1Samuel Gruffman2022
Hål 9 / 9:2Jan-Olov Berg20212023
Hål 9 / 9:3Jens Mattisson2021202220232024
Hål 9 / 9:4Rulle Malmqvist2022
Hål 9 / 9:5Jens Mattisson2024
Hål 9 / 9:6
Hål 10 / 10:12021
Hål 10 / 10:2J-O Berg20212022
Hål 10 / 10:32021
Hål 10 / 10:42021
Hål 10 / 10:52021
Hål 10 / 10:62021
Hål 10 / 10:7Vigdis Jörgenssen20212022
Hål 10 / 10:8Mattias Ekstrand2022
Hål 10 / 10:9
Hål 10 / 10:10
Hål 10 / 10:11
Hål 11 / 11:12021
Hål 11 / 11:2Mats Cronqvist20222023
Hål 11 / 11:3Tomas Fornell2022
Hål 11 / 11:4Ulf Hartell Borgstrand202120222023
Hål 11 / 11:5Andreas Svensson2022
Hål 11 / 11:6
Hål 11 / 11:7
Hål 11 / 11:8
Hål 12 / 12:12021
Hål 12 / 12:2J-O Berg20212022
Hål 12 / 12:3
Hål 12 / 12:4
Hål 12 / 12:5
Hål 13 / 13:1
Hål 13 / 13:2
Hål 13 / 13:3
Hål 13 / 13:4
Hål 13 / 13:5
Hål 13 / 13:6
Hål 14 / 14:1Annika Wignäs20222023
Hål 14 / 14:2Maria Lindblom20222023
Hål 14 / 14:3Kattis Cöster2023
Hål 14 / 14:4Michael Sköld2022
Hål 14 / 14:5
Hål 15 / 15:1Mia Karlsson202220232024
Hål 15 / 15:2
Hål 15 / 15:3
Hål 16 / 16:1Mattias Olgård2023
Hål 16 / 16:2
Hål 16 / 16:3
Hål 16 / 16:4
Hål 17 / 17:1
Hål 17 / 17:2
Hål 17 / 17:3
Hål 17 / 17:4
Hål 17 / 17:5
Hål 18 / 18:1Gunilla Cronqvist2023
Hål 18 / 18:2
Hål 18 / 18:3
Hål 18 / 18:4
Klubbhus / K:1
Klubbhus / K:2
Klubbhus / K:3
Klubbhus / K:4
Klubbhus / K:5
Klubbhus / K:6
Klubbhus / K:7
Klubbhus / K:8
Klubbhus / K:9
Knipholk SH7:1Jan-Olov Berg2023
Knipholk SH7:2Håkan Nyström2023
Knipholk SH7:3
Knipholk SH7:4


GEO OnCourse

Åre Golfklubb deltar i Svenska Golfförbundets projekt GEO OnCourse som ökar insikt, kompetens och trovärdighet i miljöarbetet. Det hjälper oss att få helhetskoll på verksamheten. GEO OnCourse är framtaget av Golf Environment Organization (GEO), en oberoende internationell organisation som grundats för att hjälpa golfen att arbeta med hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar. Verktyget är webbaserat och väl etablerat och används av golfanläggningar över hela världen. OnCourse stöds av de flesta stora golforganisationerna, av branschsammanslutningar och av industripartners.

Hållbarhet handlar inte bara om miljö, det handlar om utveckling av sociala, ekonomiska och ekologiska värden. För Svenska Golfförbundet har hållbarhet varit en prioriterad fråga i drygt 15 år. Nu fortsätter detta viktiga arbete med alla tre områden parallellt och kontinuerligt. 

Läs mer om de olika områdena inom golfens hållbarhetsarbete, ta del av den senaste forskningen och häng med på resan mot målet: en hållbar utveckling där golfen bidrar till samhällets och människors välmående!Tipsa oss!

I klubbhuset har vi satt upp en artlista som vi gärna vill att du hjälper oss att utveckla! Så, hör av dig till info@aregolfklubb.com och tipsa oss vad du sett på banan och när!

Har du tips på andra initiativ inom hållbarhet, hör av dig till oss även där! Kanske har du fått inspiration från andra golfbanor som du spelat?