Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH BESTÄMMELSER PÅ ÅRE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler som gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och anslås i så fall i klubbhuset.

Plikt för brott mot lokal regel (Om inget annat sägs i den lokala regeln)
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

PLIKTOMRÅDE (Regel 17)

Röda pliktområden på hål, 4 höger från tee, 6 höger och vänster, 7 vänster, 8 vänster, 9 vänster innan green, 10 höger vid dogleg till ca 50 m från green, 11 höger och vänster, 12 höger och vänster till dogleg, 13 höger innan vattnet , 15 höger , 16 höger innan green, 17 höger från tee, 18 höger innan vattnet och vid green är oändliga.

Onormala banförhållanden, Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som Mark under arbete (MUA). Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 2. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för MUA.
 3. Områden i bunkrar där sand har först bort av rinnande vatten med djupa fåror.
 4. Myrstackar är MUA och lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1
 5. Avståndsplattor, vippor,
 6. Gul-svarta stolpar – 150 m till greenens mitt
 7. Jordfasta stenar och berg i dagen.
 8. Sand- och gruslagningar på spelfältet.
 9. Next teeskyltar

Begränsningar i att använda speciell utrustning

Spelare skall gå hela tiden under tävlingsrond. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:

 • Matchspel — efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit -dock högst två hål per rond.
 • Slagspel — två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
  Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

LOKALA BESTÄMMELSER

Säkerhet
På hål 12: Försäkra er om att ingen spelare finns i svackan och i skogen innan ni slår ut från tee.
På hål 9 : Försäkra er om att ingen spelare finns bakom dungen innan ni slår ut.

Påbörja runda på hål 10.
Det är förbjudet att utan tillstånd påbörja golfrunda på hål 10 då tidsbokning förekommer. Under övrig tid är det förbjudet att påbörja golfrunda på hål 10 om spelare finns på hål 9 och skall gå vidare direkt.

”Tjuvspel” bestraffas med 1 000 kr och rapporteras alltid till respektive spelarens klubbstyrelse.
Anmärkning: Ovanstående bestämmelser gäller både tävlings- och sällskapsspel.

 1. LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

5.1 Att spela på och vistas på banan i bar överkropp är ej tillåtet.
5.2 Hund under uppsikt får medtagas men får ej beträda tee och greenområden.
5.3 Barn i vagn får medtagas. Tänk dock på säkerheten.
5.4 Greenlagare skall kunna uppvisas på begäran.
5.5 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant.
5.6 Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.
5.7 Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern.
5.8 Banpersonal har alltid företräde. Se ”säkerhetsbestämmelser”!
5.9 Spikskor med stålspik eller liknande får ej användas. ”Softspikes” rekommenderas
5.10 Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare

Producerad av Designvalvet