Inventering Fågelholkar 2022

Inventering Fågelholkar 2022

Statistik 2021:

-8 holkar med bon av totalt 49 holkar uppsatta

Lite statistik 2022:

-77 holkar med bon av totalt 124 uppsatta holkar, men genom att 3 saknades så kan totalen sägas vara 121 st. Mesfåglar (talgoxe/blåmes) bebodde 56 st och Flugsnapparen 21 st.

-3 holkar hittades ej. 1:3, 6:5 och 6:6.

-2 holkar är defekta pga hackspett. 1:2 och 6:4.

-10 holkar hade bon med okläckta ägg.

-3 holkar hade döda ungar i.

-2 obebodda holkar innehöll död vuxen fågel.

-Samtliga holkar på hål 9, 17 och 18 var bebodda.

Sammantaget ett lyckat projekt.

Vi ser framemot att förlänga era uthyrningsavtal för 2023.

Med vänlig hälsning

Håkan Nyström / Magdalena Waller Dahlgren

Producerad av Designvalvet