Hyr en fågelholk 2023

Hyr en fågelholk 2023

HYR EN HOLK FÖR MÅNGFALDEN

Som ett led i att gynna fågellivet, ökad mångfald och utvecklad trivsel på Åre GK driver vi projektet ”Hyr en holk!”.

Vi har sedan sommaren 2021 satt upp över 120 småfågelholkar i området och under våren 2023 sätter vi dessutom upp 4 nya knipholkar längs älvstråket. Du som medlem eller besökare kan hjälpa våra fåglar och bidra till fortsatt ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål-nummer följt av holkens nummer utmed hålet. Du hyr din holk om 200 kr/år och betalar i shopen.

Intäkterna bidrar till fortsatt utveckling av vår fina natur och miljö längs banan.

Samtliga markägare stöttar projektet och det är vi tacksamma för. Det är klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick. Alla holkar är placerade utmed banan och enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet. Tillsyn och inventering sker årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar.

Projektmedel har erhållits av Strangells Stiftelse och för det är vi tacksamma. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.


Best regards / Med vänlig hälsning

Håkan Nyström

Stöd projektet genom att swisha 200 kr/st till 1236525570 Åre Golf AB. Märk med ”hyr holk” och ange ev ditt holknummer.

Hål och nummer NamnHyrt holkHyrt holkHyrt holk
Hål 1 / 1:1Hans Westerlind20212023
Hål 1 / 1:2 (saknas)2021
Hål 1 / 1:3 Bengt Karlsson202120222023
Hål 2 / 2:1Gunilla Johansson202120222023
Hål 2 / 2:2Åsa Richardsson20212023
Hål 2 / 2:3Anders Edholm202120222023
Hål 2 / 2:4Jan-Olof Jonsson2021
Hål 2 / 2:5Ulrika Andersson20222023
Hål 2 / 2:6
Hål 3 / 3:1Tony Sjökvist202120222023
Hål 3 / 3:2Martin Caffyn202120222023
Hål 3 / 3:3Johan Olauson20212022
Hål 3 / 3:4Karin E Andersson2022
Hål 3 / 3:5 Mattias Olgård2022
Hål 3 / 3:6 Tony Sjökvist20222023
Hål 3 / 3:7Björn Hasselbom2023
Hål 3 / 3:8
Hål 3 / 3:9
Hål 4 / 4:12021
Hål 4 / 4:2Ingrid Larsson2022
Hål 4 / 4:3Ulf Gustavsson202120222023
Hål 4 / 4:4 Titti Nordenskiöld2022
Hål 4 / 4:5 Ulla Wikström2022
Hål 4 / 4:6
Hål 4 / 4:7
Hål 4 / 4:8
Hål 4 / 4:9
Hål 4 / 4:10
Hål 4 / 4:11
Hål 4 / 4:12
Hål 5 / 5:12021
Hål 5 / 5:2Hans Westerlind20222023
Hål 5 / 5:3Carina Sköld20212022
Hål 5 / 5:4Helen Henriksson2022
Hål 5 / 5:5
Hål 5 / 5:6 Ulla Ebneter2023
Hål 6 / 6:1Ernst Ebneter202120222023
Hål 6 / 6:2Victor Engnes2022
Hål 6 / 6:3Birgitta Wikström20222023
Hål 6 / 6:4 (saknas)Jan Werkelin2022
Hål 6 / 6:5 (saknas)Jan Lindman2022
Hål 6 / 6:6 (saknas)Joakim Ekeroth2022
Hål 6 / 6:7
Hål 6 / 6:8
Hål 6 / 6:9
Hål 7 / 7:1 Carl Lago Lengvist20222023
Hål 7 / 7:2Jan Lindman/Simon R. 202320222023
Hål 7 / 7:3Anna Svensson202120222023
Hål 7 / 7:4Mattias Olgård20212023
Hål 7 / 7:5Yngve Larsson20212022
Hål 7 / 7:6Ewa Thelin202120222023
Hål 7 / 7:7 Anna Svensson20222023
Hål 7 / 7:8 Åsa Richardsson2022
Hål 7 / 7:9
Hål 7 / 7:10
Hål 8 / 8:1Atti Larsson202120222023
Hål 8 / 8:2Gunnar Hallert20212022
Hål 8 / 8:3Gunilla Johansson202120222023
Hål 8 / 8:4 Erik Sundsten2022
Hål 8 / 8:5 Per-Allan Wikström2022
Hål 9 / 9:1 Samuel Gruffman2022
Hål 9 / 9:2Jan-Olov Berg20212023
Hål 9 / 9:3Jens Mattisson202120222023
Hål 9 / 9:4Rulle Malmqvist2022
Hål 9 / 9:5
Hål 9 / 9:6
Hål 10 / 10:12021
Hål 10 / 10:2J-O Berg20212022
Hål 10 / 10:32021
Hål 10 / 10:42021
Hål 10 / 10:52021
Hål 10 / 10:62021
Hål 10 / 10:7Vigdis Jörgenssen20212022
Hål 10 / 10:8 Mattias Ekstrand2022
Hål 10 / 10:9
Hål 10 / 10:10
Hål 10 / 10:11
Hål 11 / 11:12021
Hål 11 / 11:2Mats Cronqvist20222023
Hål 11 / 11:3Tomas Fornell2022
Hål 11 / 11:4Ulf Hartell Borgstrand202120222023
Hål 11 / 11:5Andreas Svensson2022
Hål 11 / 11:6
Hål 11 / 11:7
Hål 11 / 11:8
Hål 12 / 12:12021
Hål 12 / 12:2J-O Berg20212022
Hål 12 / 12:3
Hål 12 / 12:4
Hål 12 / 12:5
Hål 13 / 13:1
Hål 13 / 13:2
Hål 13 / 13:3
Hål 13 / 13:4
Hål 13 / 13:5
Hål 13 / 13:6
Hål 14 / 14:1Annika Wignäs20222023
Hål 14 / 14:2Maria Lindblom20222023
Hål 14 / 14:3Kattis Cöster2023
Hål 14 / 14:4Michael Sköld2022
Hål 14 / 14:5
Hål 15 / 15:1Mia Karlsson20222023
Hål 15 / 15:2
Hål 15 / 15:3
Hål 16 / 16:1Mattias Olgård2023
Hål 16 / 16:2
Hål 16 / 16:3
Hål 16 / 16:4
Hål 17 / 17:1
Hål 17 / 17:2
Hål 17 / 17:3
Hål 17 / 17:4
Hål 17 / 17:5
Hål 18 / 18:1Gunilla Cronqvist2023
Hål 18 / 18:2
Hål 18 / 18:3
Hål 18 / 18:4
Klubbhus / K:1
Klubbhus / K:2
Klubbhus / K:3
Klubbhus / K:4
Klubbhus / K:5
Klubbhus / K:6
Klubbhus / K:7
Klubbhus / K:8
Klubbhus / K:9
Knipholk SH7:1Jan-Olov Berg2023
Knipholk SH7:2Håkan Nyström2023
Knipholk SH7:3
Knipholk SH7:4

Producerad av Designvalvet