Greenkeeper

Greenkeeper

Banpersonal

Ansvarig för banskötsel:  Jahn Thelin

Banarbetare: Jesper Häggström,  Martin Caffyn, Göran Häggström

LÄS OM BANSKÖTSEL PÅ GOLF.SE

Producerad av Designvalvet