Åre Golfklubb 30 år

Välkommen till Åre´s 18 håls golfbana i trevlig fjällmiljö.

 

 

Årsmöte 2020 uppskjutet

Årsmöte 2020 uppskjutet

Med anledning av rådande läge i Sverige och världen så har styrelsen beslutat att skjuta upp årsmötet alternativt flytta eller ändra form för årsmötet. Mer information kommer.

 

ÅRE GOLF AB & Åre Golfklubb

Tid: Onsdagen den 1 april 2020

Plats: Hotell Åregården

Kl 18,30 Börjar Årsmötet enligt bolagets stadgar.

Anmäl dig gärna till info@aregolfklubb.com om ditt deltagande.

VARMT VÄLKOMNA!

STYRELSEN

Kallelse till årsmötet sker tidigast 4 mars och senast 18 mars via E-post

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Producerad av Designvalvet