Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

ÅRE GOLF AB & Åre Golfklubb

Tid: Tisdagen 20 april 2021 kl 18,30

Klicka här för att delta i mötet.

Plats: Digitalt via Teams
För att deltaga vid årsmötet behöver du ladda ner Teams till din dator eller smartphone, alternativt öppna länk via din webbläsare.

På grund av Covid väljer styrelsen att hålla ett digitalt årsmöte.

Anmälan sker till info@aregolfklubb.com om ditt deltagande. Länk till mötet kommer att läggas ut här samt via nytt mail innan mötet.

VARMT VÄLKOMNA!

STYRELSEN

Kallelse till årsmötet sker tidigast 23 mars och senast 6 april via E-post.

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Åre golfklubb och Åre golf AB stadgar finns att ta del av via denna sida Stadgar (aregolfklubb.com)

Producerad av Designvalvet