Åre Golfklubb 30 år

Välkommen till våran 18 håls golfbana i trevlig fjällmiljö.

Köp ditt golfmedlemskap, greenfeemedlemskap, distansmedlemskap vid #skidåkarnasgolfklubb

 

Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

ÅRE GOLF AB & Åre Golfklubb

Tid: Tisdagen den 2 april 2019

Plats: Holiday Club

Tid : 17-20

Kl 17.00 presentation av golfens nya regler /  Daniel och Gunilla.
Har du kolla på nya reglerna som gäller från och med 2019?
Några till och med förenklar golfen för dig”

Kl 18,15 Kaffe och smörgås
Kl 18,30 Börjar Årsmötet enligt bolagets stadgar.

Anmäl dig till info@aregolfklubb.com / vi behöver veta hur mycket kaffe och smörgås som behöver beställas.

Anmälan gör du senast torsdagen den 28 mars.
Anmäl även eventuella matavvikelser! gluten, etc.

VARMT VÄLKOMNA!

STYRELSEN

Kallelse till årsmötet sker tidigast 5 mars och senast 19 mars via E-post

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Producerad av Designvalvet