Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

ÅRE GOLF AB & Åre Golfklubb

Tid: Tisdagen 22 Mars kl 18,30

Plats: Digitalt via Teams
För att deltaga vid årsmötet behöver du ladda ner Teams till din dator eller smartphone, alternativt öppna länk via din webbläsare.

Styrelsen har valt att hålla årsmötet digitalt även denna gång.

Anmäl gärna ditt deltagande till info@aregolfklubb.com.

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet

VÄLKOMNA!

STYRELSEN

Kallelse till årsmötet sker tidigast 22 Februari och senast 8 mars via E-post.

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

Åre golfklubb och Åre golf AB stadgar finns att ta del av via denna sida Stadgar (aregolfklubb.com)

Producerad av Designvalvet