Hyr en fågelholk

Hyr en fågelholk

HYR EN HOLK FÖR MÅNGFALDEN

Som ett led i att gynna fågellivet, ökad mångfald och utvecklad trivsel på Åre GK driver vi projektet ”Hyr en holk!”.
Vi har sedan sommaren 2021 satt upp över 120 småfågelholkar i området och under våren 2023 sätter vi dessutom upp 4 nya knipholkar längs älvstråket.
Du som medlem eller besökare kan hjälpa våra fåglar och bidra till fortsatt ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål nr följt av holkens nr utmed hålet. Du bokar din holk om 200:-/år redan nu genom att swisha till 1236525570 och ange vilken holk som du vill hyra.

Intäkterna bidrar till fortsatt utveckling av vår fina natur och miljö längs banan.
Samtliga markägare stöttar projektet och det är vi tacksamma för. Det är klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick. Alla holkar är placerade utmed banan och enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet. Tillsyn och inventering sker årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar.
Projektmedel har erhållits av Strangells Stiftelse och för det är vi tacksamma. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell.
Best regards / Med vänlig hälsning

Håkan Nyström

Stöd projektet Swisha 200:- / st till 1236525570 Åre golf AB märk med hyr holk och eller ditt nr.

Hål och nummerNamnHyrt holkHyrt holkHyrt holk
Hål 1 / 1:12021
Hål 1 / 1:22021
Hål 1 / 1:3Bengt Karlsson202120222023
Hål 2 / 2:1Gunilla Johansson20212022
Hål 2 / 2:22021
Hål 2 / 2:3Anders Edholm20212022
Hål 2 / 2:4Jan-Olof Jonsson2021
Hål 2 / 2:5Ulrika Andersson2022
Hål 2 / 2:6
Hål 3 / 3:1Tony Sjökvist20212022
Hål 3 / 3:2Martin Caffyn20212022
Hål 3 / 3:3Johan Olauson20212022
Hål 3 / 3:4Karin E Andersson2022
Hål 3 / 3:5Mattias Olgård2022
Hål 3 / 3:6Tony Sjökvist2022
Hål 3 / 3:7
Hål 3 / 3:8
Hål 3 / 3:9
Hål 4 / 4:12021
Hål 4 / 4:2Ingrid Larsson2022
Hål 4 / 4:3Ulf Gustavsson20212022
Hål 4 / 4:4Titti Nordenskiöld2022
Hål 4 / 4:5Ulla Wikström2022
Hål 4 / 4:6
Hål 4 / 4:7
Hål 4 / 4:8
Hål 4 / 4:9
Hål 4 / 4:10
Hål 4 / 4:11
Hål 4 / 4:12
Hål 5 / 5:12021
Hål 5 / 5:2Hans Westerlind2022
Hål 5 / 5:3Carina Sköld20212022
Hål 5 / 5:4Helen Henriksson2022
Hål 5 / 5:5
Hål 5 / 5:6
Hål 6 / 6:1Ernst Ebneter20212022
Hål 6 / 6:2Victor Engnes2022
Hål 6 / 6:3Birgitta Wikström2022
Hål 6 / 6:4Jan Werkelin2022
Hål 6 / 6:5 nyJan Lindman2022
Hål 6 / 6:6 nyJoakim Ekeroth2022
Hål 6 / 6:7
Hål 6 / 6:8
Hål 6 / 6:9
Hål 7 / 7:1Carl Lago Lengvist2022
Hål 7 / 7:2Jan Lindman2022
Hål 7 / 7:3Anna Svensson20212022
Hål 7 / 7:42021
Hål 7 / 7:5Yngve Larsson20212022
Hål 7 / 7:6Ewa Thelin20212022
Hål 7 / 7:7Anna Svensson2022
Hål 7 / 7:8
Hål 7 / 7:9
Hål 7 / 7:10
Hål 8 / 8:1Atti Larsson20212022
Hål 8 / 8:2Gunnar Hallert20212022
Hål 8 / 8:3Gunilla Johansson20212022
Hål 8 / 8:4Erik Sundsten2022
Hål 8 / 8:5Per-Allan Wikström2022
Hål 9 / 9:1Samuel Gruffman2022
Hål 9 / 9:22021
Hål 9 / 9:3Jens Mattisson20212022
Hål 9 / 9:4Rulle Malmqvist2022
Hål 9 / 9:5
Hål 9 / 9:6
Hål 10 / 10:12021
Hål 10 / 10:2J-O Berg20212022
Hål 10 / 10:32021
Hål 10 / 10:42021
Hål 10 / 10:52021
Hål 10 / 10:62021
Hål 10 / 10:7Vigdis Jörgenssen20212022
Hål 10 / 10:8Mattias Ekstrand2022
Hål 10 / 10:9
Hål 10 / 10:10
Hål 10 / 10:11
Hål 11 / 11:12021
Hål 11 / 11:2Mats Cronqvist2022
Hål 11 / 11:3Tomas Fornell2022
Hål 11 / 11:4Ulf Hartell Borgstrand20212022
Hål 11 / 11:5Andreas Svensson2022
Hål 11 / 11:6
Hål 11 / 11:7
Hål 11 / 11:8
Hål 12 / 12:12021
Hål 12 / 12:2J-O Berg20212022
Hål 12 / 12:3
Hål 12 / 12:4
Hål 12 / 12:5
Hål 13 / 13:1
Hål 13 / 13:2
Hål 13 / 13:3
Hål 13 / 13:4
Hål 13 / 13:5
Hål 13 / 13:6
Hål 14 / 14:1Annika Wignäs2022
Hål 14 / 14:2Maria Lindblom2022
Hål 14 / 14:3
Hål 14 / 14:4Michael Sköld2022
Hål 14 / 14:5
Hål 15 / 15:1Mia Karlsson2022
Hål 15 / 15:2
Hål 15 / 15:3
Hål 16 / 16:1
Hål 16 / 16:2
Hål 16 / 16:3
Hål 16 / 16:4
Hål 17 / 17:1
Hål 17 / 17:2
Hål 17 / 17:3
Hål 17 / 17:4
Hål 17 / 17:5
Hål 18 / 18:1
Hål 18 / 18:2
Hål 18 / 18:3
Hål 18 / 18:4
Klubbhus / K:1
Klubbhus / K:2
Klubbhus / K:3
Klubbhus / K:4
Klubbhus / K:5
Klubbhus / K:6
Klubbhus / K:7
Klubbhus / K:8
Klubbhus / K:9

Producerad av Designvalvet