Hyr en holk för mångfalden

Hyr en holk!

Som ett led i att utveckla Åre GK, området och trivseln har vi startat projektet ”Hyr en holk!”.

Vi har själva tillverkat och satt upp ett större antal fågelholkar längs banan. De ska framförallt gynna de utsatta småfåglarna, men de kommer i sin tur att bidra till ökad trivsel för oss golfspelare genom att fåglarna har gott om föda i området. Vi tycker dessutom att det känns som ett trevligt tillskott i den allmänna miljön utmed banan.

Det är i nuläget 49 nya holkar som är uppsatta mellan hål 1-12, där vi ser att fåglarna har mest skydd i form av skog, men där vi också tror att det finns mest mat för dem. Samtliga holkar är i nära anslutning till fairways och greenområden. Fler holkar kan komma att komplettera området.

Du som medlem har nu chansen att hjälpa våra småfåglar och bidra till ökad bantrivsel genom att hyra en eller fler holkar årsvis. Alla holkar är märkta med hål nr följt av holkens nr utmed hålet. Första utplacerade holken på hål 1 heter således 11 och så vidare. Holkarna har satts upp lite sent för att alla ska tas i besittning under 2021, men de kommer säkert att komma väl till pass för fåglar som konkurrensutsatts och söker sent boende, fåglar som får en andra kull eller som bara söker natthärbärge. Du bokar din holk om 200:-/st för kalenderåret 2021 redan nu genom att kontakta receptionen. Intäkterna kommer öronmärkas till projekt som fortsätter utveckla vår fina natur och miljö längs banan och för detta ber klubben om att få återkomma.

För info så är samtliga markägare är kontaktade och vi har fått ett mycket gott gensvar på projektet, något de stöttar och det tackar vi för. Det är nu klubbens fortsatta ansvar att hålla såväl holkar som använda träd i ett fortsatt gott skick. Enbart högstubbar och björk har använts för ändamålet och tillsyn kommer ske årligen och huvudsakligen i samband med våra arbetsdagar.

Projektet har leds av Håkan Nyström som får en riktigt applåd för sin fina ide.

FÅGELHOLKSPROJEKTET, STEG 2 // 2022

Som ni känner till så satte klubben i början av juni 2021 upp 49 st fågelholkar på hål 1-12 för att både hjälpa småfåglarna med extra skydd och boende men också som ytterligare ett steg mot ökad trivsel längs vår fina bana. Holkarna kom upp väl sent under 2021 för att vi skulle förvänta oss häckning under sommaren, men under vår inventering under sen höst så kunde vi nöjsamt konstatera att vi trots detta haft häckning i ett tiotal holkar.
Nu tar klubben nästa steg och investerar i ytterligare 75 holkar som kompletterar de tidigare. Dessa planeras sättas upp under april 2022 och totalt kommer vi ha nästan 125 holkar i banområdet kommande sommar. I samband med detta vill vi passa på att tacka Strangells Stiftelse för deras projektmedel. Strangells är en stiftelse för natur- och djurskydd och bildades under 2015 utifrån ett testamente efter konstnären Ingeborg Strangell. Tack!

Producerad av Designvalvet