Friskvårdsbidraget golf

Friskvårdsbidraget golf

Friskvårdsbidraget omfattar från 1 januari 2018 även golf.

  1. Golf kvalificeras som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för
    friskvårdsbidrag.
  2. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
  3. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
  4. Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.

En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf. Hör efter med din arbetsgivare om du får nyttja ditt friskvårdsbidrag för golf.

Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag för befintliga golfare?

Befintliga golfspelare kan ansöka om friskvårdsbidrag för följande golfrelaterade aktiviteter: Spelavgift, egen träning på drivingrange. Säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde till ett belopp som arbetsgivaren bestämmer (max 5 000 kronor per år) och golflektioner, kurser, greenfeeavgifter för golf, (under 1 000 kronor per tillfälle. De kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift, tävlingsavgifter och utrustning.

Vissa arbetsgivare har särskilda regler kring vad som ingår i friskvårdsbidraget på just deras arbetsplats. Det är därför golfarens arbetsgivare som beslutar om de godkänner golf som friskvårdsförmån.

Vilka aktiviteter är godkända  som friskvårdsbidrag för potentiella nya golfare

Samma aktiviteter är godkända för personer som idag inte spelar golf (se ovan). De kan exempelvis använda friskvårdsbidraget för en nybörjarkurs träning på drivingrange.

Vilka regler gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för golf?

Om din arbetsgivare godkänner golfrelaterade aktiviteter kan du ansöka om friskvårdsbidrag för de godkända aktiviteterna: Spelavgift, golflektioner, golfutbildningar, nybörjarkurser, greenfeeavgifter (under 1 000 kronor per tillfälle), träning på drivingrange, säsongskort på korthålsbana, säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde. Du kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift, tävlingsavgifter och utrustning.

I övrigt gäller samma regler för golf som för all annan godkänd friskvårdsaktivitet. Senaste och säkraste informationen finns på Skatteverkets hemsida.

Kan jag få friskvårdsbidrag för golfträning?

Ja, golfträning, golfkurser, nybörjarkurser, rådgivning i kost- och motionsfrågor samt egen träning på drivingrange omfattas av friskvårdsbidraget.

Jag är egenföretagare. Kan jag utnyttja friskvårdsbidraget för min golf?

Nej, den skattefria friskvårdsförmånen gäller endast personer som har en anställning. Golfen omfattas av samma regler kring friskvårdsbidrag som all annan aktivitet. För senaste och säkraste information om vad som gäller för egenföretagare hänvisar vi till Skatteverket, exempelvis här.

Producerad av Designvalvet