Fakta om bolagen

Fakta om bolagen

ÅRE GOLFKLUBB

I  Åre Golfklubb bedrivs den idrottsliga verksamheten. Det är till klubben som medlems- och engagemangsavgifter betalas.

Box 34,  837 23 Åre
Bg: 981-5119
Orgnr: 893201-7109
Tel: +46(0)647-206 09
Kontonummer: Handelsbanken clear 6381 konto 301 131 368
Betalning från utlandet:  IBAN: SE0860000000000301131368   BIC: HANDSESS

Faktura till Åre Golfklubb (föreningen)

1. E-faktura: I första hand ska fakturan skickas i EDI-format. Många affärssystem stöder redan detta format. När ni får en förfrågan från vårt ekonomisystem så vänligen acceptera denna.

2. PDF-faktura: Om alternativ 1 inte är möjligt, vill vi att fakturan skickas som pdf-fil per mail till adressen
inbox.lev.21434@arkivplats.seÅRE GOLF AB

Åre Golf AB handhåller personal och alla våra maskiner samt diverse avtal som sedan upplåtes till Åre Golfklubb.

Box 34, 837 23 Åre
Orgnr: 556294-8694
Bg: 5357-1451
Tel: +46(0)647-206 09
Kontonummer: Handelsbanken clear 6381 konto 448485028
Betalning från utlandet:  IBAN: SE8460000000000448485028   BIC: HANDSESS
Swish: 1236525570 (ange vad betalningen avser)

Faktura till Åre Golf AB 

1. E-faktura: I första hand ska fakturan skickas i EDI-format. Många affärssystem stöder redan detta format. När ni får en förfrågan från vårt ekonomisystem så vänligen acceptera denna.

2. PDF-faktura: Om alternativ 1 inte är möjligt, vill vi att fakturan skickas som pdf-fil per mail till adressen
inbox.lev.21433@arkivplats.se


LEVERANSADRESS TILL BANAN/MASKINHALLEN

Åre Golf AB eller Åre Golfklubb
Staa 260
837 72 DUVED

Producerad av Designvalvet