Åre Golfklubb Skidåkarnasgolfklubb

Välkommen till Åre golfbana, här är det bekvämt att spela och träna för t.ex. grönt kort. Åre´s 18 håls golfbana är en trevlig utmaning  oavsett ditt handicap. Bli stolt medlem i skidåkarnas golfklubb oavsett vart du bor i världen.  Åre golfklubb fungerar också som en klassisk brevlådeklubb. Boka ditt golfmedlemskap via ett distansmedlemskap alternativt greenfeemedlemskap golf vilket passar dig som spelar på flera olika banor.

 

Årsmöte

Årsmöte

ÅRE GOLF AB & Åre Golfklubb

Årsmötet är ej fastställt för 2019

Tid: Måndagen den 9 april 2018

Plats: Holiday Club

Tid : Kl 19.00

*Agenda enligt bolagens stadgar.
* Efter mötet redovisas resultat från Medlemsenkäten.

VARMT VÄLKOMNA!

STYRELSEN

Kallelse till årsmötet sker tidigast 12 mars och senast 26 mars via E-post

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

Producerad av Designvalvet